Tjänster

Entreprenad

Vi erbjuder kvalificerade rörinstallationer till professionella uppdragsgivare inom privat och offentlig sektor.

Service

Vi erbjuder anpassade tjänster för både privatpersoner, bostadsrättsföreningar och byggföretag. Bred kunskap och lång branscherfarenhet är vårt signum.

Spolning/Relining

Att utföra underhållsspolningar av ledningsnätet med rätt intervall minimerar risken för akuta stopp och översvämningar.

Filminspektion

Vi hittar roten till problemet. Vi har utvecklat egna metoder för läcksökning av läckage på tappvatten- och värmerör, avlopp, golvvärme, dränering.